Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Jakie dokumenty wymagane są przed rozpoczęciem współpracy z architektem?

Przed rozpoczęciem współpracy z architektem należy uzyskać szereg dokumentów oraz uzgodnień czy pozwoleń. Cały proces może zająć nawet rok, dlatego poniżej przedstawimy listę którą dokumentów, którymi trzeba się zainteresować już na etapie kupna działki przed opracowaniem indywidualnego projektu domu lub wykonaniem adaptacji projektu

Wymagane dokumenty, które pozwolą na opracowanie dokumentacji w naszym biurze projektowym

W przypadku projektu indywidualnego wymagane są następujące dokumenty:
– decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. MPZP,
– mapa do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę,
– opinia geotechniczna wykonana przez uprawnionego geologa,
– inne uzgodnienia jeśli wymagane są przepisami prawa budowlanego lub odrębnymi np. zezwolenie na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej itp.,
– zaświadczenie o pochodzeniu i potwierdzeniu klasy bonitacyjnej gleby uzyskane od klasyfikatora gleb,
– pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora w urzędzie w sprawie pozwolenia na budowę (jeśli wniosek o pozwolenie na budowę składa nasze biuro projektowe w imieniu Inwestora).

W przypadku adaptacji projektu gotowego potrzebujemy dodatkowo następujących dokumentów:
– 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego
– projekt techniczny w jednym, dwóch lub trzech egzemplarzach w zależności od pracowni architektonicznej,
– zgodę na zmiany w projekcie budowlanym (jeśli takowe występują)

Gdzie można uzyskać powyższe dokumenty?

Decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu możemy otrzymać w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Aby uzyskać decyzję należy złożyć wniosek o warunki zabudowy na dedykowanym formularzu (do uzyskania w urzędzie lub na stronie internetowej). Czas oczekiwania na decyzję wynosi od dwóch do nawet sześciu miesięcy. Jeśli Inwestor jest właścicielem działki, to decyzja wydawana jest bezpłatnie.

Mapę do celów projektowych zamawiamy u geodety. Geodeta odwiedza naszą działkę i aktualizuje mapę zasadniczą w celu wykonania mapy do celów projektowych. Koszt wykonania mapy do celów projektowych wynosi 700 – 1000 zł w zależności od wielkości działki oraz rodzaju terenu.

Opinię geotechniczną należy zamówić u geologa, który wykona odwierty na naszej działce i oceni jaki grunt się na niej znajduje. W opinii będą wyszczególnione parametry gruntu, które pozwolą naszemu konstruktorowi zaprojektować odpowiednio fundamenty budynku. Koszt wykonania opinii geotechnicznej waha się w przedziale od 800-1500 zł i zależy od liczby wykonanych odwiertów, ich głębokości oraz wielkości budynku.

Pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów

Na życzenie Inwestora składamy wniosek o pozwolenie na budowę w jego imieniu w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.
Nasza pracownia projektowa zajmuje się również uzyskaniem mapy do celów projektowych, opinii geotechnicznej i zaświadczenia o pochodzeniu gleby oraz innych jeśli są wymagane. Współpracujemy z uprawnionymi geodetami oraz geologiem.