Wykonujemy

Projekty wykonawcze konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych

Wykonamy dla Ciebie kompletny projekt wykonawczy - opis techniczny, rysunki wykonawcze oraz zestawienia materiałów

Projekt konstrukcyjny wykonawczy budynku mieszkalnego

Wykonamy dla Ciebie projekt konstrukcyjny wykonawczy budynku mieszkalnego, który będzie zawierał szczegółową specyfikację, taką jak rzuty konstrukcji, detale fundamentów, elementy więźby dachowej czy charakterystykę materiałową stropu, detale zbrojenia oraz połączeń, a także obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych – mowa przede wszystkim o ławach, ścianach, belkach stropowych, krokwiach dachowych itp. Omawiane czynności wykonamy także w przypadku tworzenia projektu domu szkieletowego.

Ponadto w ramach projektu konstrukcyjnego domu jednorodzinnego wykonamy optymalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych tak, aby spełniały one wymagania stanów granicznych nośności oraz użytkowalności, a przy tym były bezpieczne i ekonomiczne. Projektanci z naszej Pracowni Projektowej sporządzą dla Ciebie projekt dopasowany do Twoich potrzeb!

 

Wizualizacja domu #10
Wizualizacja domu #4

Projekt konstrukcyjny wykonawczy konstrukcji stalowej

Specjalizujemy się w projektowaniu konstrukcji stalowych. Zrealizujemy projekt wykonawczy konstrukcji stalowej hali, budynku magazynowego lub biurowo-magazynowego. Projektujemy na co dzień konstrukcje dla budynków chłodni oraz mroźni warzyw i owoców. Wykonamy obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych takich jak słupy, rygle, belki oraz płatwie. Zaprojektujemy również fundamenty pod słupy konstrukcji stalowej tak, aby bezpiecznie przenieść oddziaływania z konstrukcji na grunt. Obliczymy i rozrysujemy połączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych, aby Wykonawca nie miał wątpliwości w jaki sposób montować konstrukcję budynku. 

 • opis techniczny;
 • obliczenia statyczno-wytrzymałościowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych;
 • analizę MES połączeń elementów konstrukcyjnych;
 • rysunki wykonawcze;
 • ogólne zestawienie stali.

Rysunki warsztatowe

 • rysunki warsztatowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych;
 • detale połączeń;
 • szczegółowe zestawienie stali kształtowej (profilowej);
 • szczegółowe zestawienie łączników.
konstrukcja stalowa stacji obsługi autobusów
konstrukcja stalowa stacji obsługi autobusów

Wykonujemy obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektów budowlanych. Zapraszamy do współpracy architektów oraz projektantów konstrukcji budowlanych. Chętnie pomożemy w realizacji większych projektów, doradzimy oraz zweryfikujemy obliczenia. 

Zakres wykonywanych obliczeń

 • obliczenia elementów stalowych np. podciągi, belki, kratownice, słupy itp.;
 • obliczenia elementów żelbetowych np. fundamenty, belki, podciągi, wieńce, płyty stropowe itp.;
 • obliczenia elementów drewnianych np. krokwie, płatwie, słupy, podciągi, wymiany itp.;
 • obliczenia budynków szkieletowych drewnianych lub stalowych;
 • obliczenia elementów wydzielonych lub całych konstrukcji w 3D.
przemieszczenia konstrukcji stalowej
dwuteownik stalowy

Obliczenia połączeń konstrukcji stalowych

Zajmujemy się analizą połączeń w konstrukcjach stalowych. Obliczenia wykonywane są za pomocą metody elementów skończonych (MES). Jesteśmy w stanie zamodelować dowolne połączenie o konstrukcji stalowej. Zweryfikujemy węzły pod kątem dopuszczalnych naprężeń oraz odkształceń konstrukcji. 

Analiza połączeń w programie do obliczeń MES obejmuje:

 • analizę naprężeń;
 • analizę odkształceń plastycznych;
 • analizę wytężenia łączników śrubowych;
 • analizę zakotwienia w betonie;
 • analizę nośności spoin.

Przykładowe połączenia będące przedmiotem analizy:

 • okapowe ramy stalowej;
 • kalenicowe ramy stalowej;
 • stężenia z ryglem lub słupem;
 • tężnika ze słupem lub dźwigarem;
 • blachy podstawy z fundamentem.
Połączenie w węźle kratownicy
Połączenie okapowe