Wykonujemy

Projekty wykonawcze konstrukcji stalowych oraz żelbetowych

Wykonamy dla Ciebie kompletny projekt - opis techniczny, rysunki wykonawcze oraz zestawienia materiałów

Opis techniczny

Wykonamy opis techniczny, w którym zawarte będą informacje na temat materiałów użytych w projekcie, rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wykonania elementów konstrukcyjnych.

W projekcie zawarte będą dodatkowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz rozwiązania techniczne, które uszczegółowią projekt budowlany.

Podczas projektowania konsultujemy różne schematy konstrukcyjne, aby zaprojektować optymalne rozwiązanie dla Inwestora.

Opis techniczny
Zbrojenie fundamentów suszarni

Rysunki wykonawcze

Wykonamy rysunki wykonawcze konstrukcji stalowych lub żelbetowych. Rysunki przedstawiają schematy i detale zbrojenia elementów żelbetowych, detale wykonania połączeń konstrukcji stalowych itp. Wszystkie rzuty, przekroje oraz detale rysujemy w środowisku CAD na podstawie wcześniej przeprowadzonych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i następnie przekazujemy wykonawcy lub inwestorowi pliki w formacie PDF lub DWG.

Zestawienia metariałowe

Na podstawie rysunków wykonawczych opracujemy zestawienia materiałowe uwzględniające stal zbrojeniową oraz kształtową. W zestawieniach zostanie podana masa oraz długość prętów zbrojeniowych z podziałem na poszczególne średnice. Zestawienie stali kształtowej uwzględniają rodzaj zastosowanego profilu, gatunek stali oraz wymiary poszczególnych profili. Całość zestawień jest przygotowana w łatwej do odczytania formie w postaci pliku PDF lub DOC

Zestawienie stali zbrojeniowej