architekt

Czym jest adaptacja projektu gotowego i kto się nią zajmuje?

Adaptacja projektu gotowego polega na przystosowaniu zakupionego projektu budynku mieszkalnego lub przemysłowego, do specyficznych warunków panujących na działce przeznaczonej pod budowę danej inwestycji. Praktyka ta ma na celu uwzględnienie takich zmiennych jak np. ukształtowanie terenu, miejsca występowania silnych wiatrów oraz opadów śniegu zimą, czy też pożądane ułożenie względem stron świata, wód gruntowych lub też umiejscowienie budynku z uwzględnieniem gruntów nośnych znajdujących się na danej działce. Co istotne, adaptacja ta musi odnosić się w projekcie do wszelkich wytycznych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Głównym celem adaptacji projektu gotowego jest więc jego dostosowanie zarówno do warunków panujących na działce, jak i również indywidualnych oczekiwań inwestora, który może chcieć dokonać zmian w zakupionym wcześniej projekcie. Adaptacja powinna również uwzględniać rozwiązania budowlane wykorzystywane podczas konkretnej budowy, wybrane urządzenie grzewcze, a także sposób wentylacji oraz klimatyzacji budynku. Modyfikacje dokonywane w projekcie mogą obejmować takie zmiany jak np. kąt nachylenia dachu, dostosowanie wielkości okien lub szerokości drzwi do preferencji inwestora, usunięcie lub dodanie ścian działowych, czy też uwzględnienie zapotrzebowania na dwa pomieszczenia garażowe.

Kto zajmuje się adaptacją projektu gotowego?

Stworzeniem adaptacji projektu gotowego zajmuje się architekt posiadający uprawnienia projektowe i przynależny do Izby Architektów, czego zaświadczenie musi zostać przedstawione podczas składania dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Architekt wykonujący adaptację powinien otrzymać komplet dokumentów umożliwiających przeprowadzenie prac, czyli trzech lub czterech kopii projektu gotowego, zgoda jego autora na dokonanie zmian w projekcie, wypis oraz wyrys z zagospodarowania terenu, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i mapa geodezyjna do celów projektowych.