Wykonujemy

Projekt budowlany i konstrukcyjny w Toruniu

Zrealizujemy dla Ciebie indywidualny projekt domu jednorodzinnego, budynku biurowego, gospodarczego lub magazynowego.
Wykonamy adaptację projektu gotowego i wprowadzimy w nim odpowiednie zmiany.

Projektujemy przede wszystkim obiekty halowe, biurowo-magazynowe oraz magazynowe i rolnicze takie jak chłodnie, czy mroźnie na warzywa i owoce. Dobieramy odpowiednią technologię budowy tak, aby zoptymalizować proces inwestycyjny pod względem ekonomicznym oraz czasowym. 

FRONT_L_SALA_8_filtered
Wizualizacja budynku biurowego
Wizualizacja budynku biurowego

Wykonamy projekt indywidualny domu jednorodzinnego lub bloku mieszkalnego. Dokumentację wykonujemy z uwzględnieniem nowoczesnych metod projektowania. Wszystkie projekty wykonujemy w technologii BIM tak, aby spełnić wszelkie wymagania pod względem energetycznym, architektonicznym oraz konstrukcyjnym. 

Wizualizacja domu #9
Wizualizacja domu #1
Wizualizacja domu jednorodzinnego #1

Zrealizujemy dokumentację wykonawczą dla każdego rodzaju obiektu. Specjalizujemy się w projektowaniu konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych oraz drewnianych. Wykonamy projekt techniczny (PT) lub wykonawczy (PW) w tym obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, opis techniczny oraz zestawienia materiałowe, które pozwolą wykonawcy na wybudowanie obiektu zgodnie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekty wykonawcze wykonujemy w oprogramowaniu Allplan. 

Projekt wykonawczy budynku żelbetowego
Projekt wykonawczy budynku żelbetowego
Projekt wykonawczy budynku żelbetowego

Zajmujemy się załatwianiem wszelkich formalności związanych z pozwoleniem na budowę oraz samą budową

Uzyskamy w Twoim imieniu:

  • mapę do celów projektowych wykonaną przez uprawnionego geodetę,
  • opinię geotechniczną wykonaną przez uprawnionego geologa;
  • inne uzgodnienia, jeśli wymagane są przepisami prawa budowlanego lub odrębnymi np. zezwolenie na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej itp.;
  • zaświadczenie o pochodzeniu i potwierdzeniu klasy bonitacyjnej gleby uzyskane od klasyfikatora gleb.

Dodatkowo:

  • złożymy wniosek o pozwolenie na budowę Twojego domu;
  • zajmiemy się kierowaniem budową oraz nadzorem nad wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym.
Przekrój geotechniczny
Wniosek o pozwolenie na budowę #2
Dziennik budowy #2