Wykonujemy

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Wykonamy dla Ciebie obliczenia elementów konstrukcyjnych stalowych, drewnianych oraz żelbetowych

Przygotowanie modelu w programie obliczeniowym

Na tym etapie ustalamy schematy statyczne poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz przyjmujemy odpowiednie podpory. Schematy, długości oraz przekroje prętów powinny być zgodne z założeniami przyjętymi w projekcie budowlanym.

Przed wykonaniem modelu w programie komputerowym zbieramy obciążenia, które działają na daną konstrukcję. Następnie wprowadzamy model konstrukcyjny do programu obliczeniowego. 

W programie przeznaczonym do obliczania konstrukcji budowlanych takim jak Advance Design nadajemy zwolnienia na poszczególnych prętach. Wprowadzamy podpory w celu zachowania geometrycznej niezmienności układu.

Model konstrukcji więźby dachowej
Obliczenia statyczne więźby dachowej

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów konstrukcyjnych

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie obciążeń na poszczególne elementy konstrukcyjne. Zwracamy szczególną uwagę na kierunek i wartość przyłożonych obciążeń. 

Następnie wykonujemy obliczenia statyczne i uzyskujemy wyniki poszczególnych sił wewnętrznych. Konstrukcję wymiarujemy na maksymalne kombinacje sił wewnętrznych, które należy wykonać zgodnie z Eurokodem

Ostatnim krokiem obliczeń jest optymalizacja profili. Obliczenia wykonujemy tak długo aż znajdziemy najbardziej korzystny profil pod względem wagowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym. 

Przygotowanie raportów
z przeprowadzonych obliczeń

Po zakończeniu obliczeń wytrzymałościowych i upewnieniu się, że wszystkie profile spełniają warunki Stanu Granicznego Nośności oraz Stanu Granicznego Użytkowalności przygotowujemy raport z dokonanych obliczeń. 

W raporcie przedstawione są poszczególne przypadki (kombinacje) uwzględnione w wymiarowaniu elementów konstrukcyjnych. Raport jest czytelny i pokazuje wymiary elementu, jego charakterystyki geometryczne, obliczenia ugięć, wytrzymałości przekroju oraz stateczności.

Wyniki wyrażone są w wartościach liczbowych a warunek nośności zapisany jest w procentach. Dążymy do tego, aby konstrukcje były zaprojektowane prawidłowo, a przy tym cechowały się odpowiednim wskaźnikiem ekonomicznym. 
Raport przedstawiony jest w formie pliku w formacie PDF lub doc, który możemy łatwo przesłać do klienta lub wykonawcy. 

Raport z obliczeń konstrukcji