prace_ziemne

Dlaczego warto wykonać badania geotechniczne przed zakupem działki?

Badania gruntu stanowią podstawę do zaprojektowania fundamentów budynku. Podczas projektowania fundamentów przejmujemy parametry wyznaczone przed geologa podczas padań polowych. Bez takich badań tak naprawdę nie powinno się projektować fundamentów. Jednakże projektanci przy braku badań podłoża gruntowego muszą przyjąć jakieś założenia dotyczące gruntu na danej nieruchomości. Prowadzi to przeważnie do dużego zaniżania nośności gruntu pod fundamentem. Niewykonanie badań przed zakupem działki może jednak prowadzić do znacznie gorszych konsekwencji.

Grunty słabonośne lub nienośne

Podczas oględzin działki możemy nie dostrzec problemów, które mogą występować pod wierzchnią warstwą gruntu. Na działce może występować nasyp, który nawiózł właściciel w celu wyrównania terenu oraz zakrycia pewnych „niedoskonałości”. Takie działki mogą znajdować się zazwyczaj niedaleko rzek, jezior lub cieków wodnych. Mogą to być tereny podmokłe z gruntami takimi jak torfy, namuły, gytie, które nie nadają się do bezpośredniego posadowienia budynku. Takie grunty mogą zalegać tuż pod powierzchnią nasypu lub na znacznych głębokościach.

Konsekwencje posadowienia na słabym gruncie

Jeśli podczas wykopów fundamentowych wykonawca nie trafi na słaby grunt, Inwestor może być przekonany, że jest wszystko w porządku. Niestety może się zdarzyć taka sytuacja, że na głębokości 2 m p.p.t. występuje torf, który spowoduje, że wystąpią niekontrolowane osiadania budynku. W przypadku, gdy torf znajduje się np. tylko pod częścią budynku, może wystąpić osiadanie tylko jednej strony, co w konsekwencji może doprowadzić do przechylenia budynku, które grozi katastrofą budowalną a w najlepszym przypadku pęknięciami ścian, stropów oraz dachu.

Inne zagrożenia

Na działce mogą występować wysokie wody gruntowe, które uniemożliwią posadowienie na ławach fundamentowych. Odwodnienie wykopu na czas robót ziemnych będzie bardzo drogie i w takim przypadku zaleca się posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Oczywiście takie rozwiązanie wymaga odpowiednich parametrów gruntu i nie zawsze jest możliwe.

Tuż pod warstwą humusu może występować nasyp niekontrolowany, który został wykonany w nieodpowiedni sposób. Przeważnie jest to grunt zmieszany z gruzem budowlanym oraz resztkami materiałów budowlanych. Niestety w taki sposób sprzedawcy często wyrównują teren z dużymi różnicami wysokości np. skarpy, spadki itp.

Kto wykonuje badania gruntu?

Badania gruntu wykonuje geolog w ramach opinii geotechnicznej. Zazwyczaj są to 3 odwierty na głębokość od 4 do 6 m. Następnie na podstawie badań makroskopowych określa się parametry geotechniczne gruntu. Koszt opinii geotechnicznej wynosi od 1000 do 1500 zł w zależności od wielkości budynku, lokalizacji oraz liczby odwiertów.

Podsumowanie

W czasach wysokich kosztów działek budowlanych, robocizny oraz materiałów potrzebnych do budowy domu, szczególnie warto zainteresować się zleceniem opinii geotechnicznej i badań gruntu jeszcze przed zakupem działki. Cena badań w stosunku do kosztu całej inwestycji jest bardzo niska, a może zapobiec wielu problemom w późniejszym okresie.

Jeśli szukasz biura projektowego, które zajmie uzyskaniem wszelkich formalności do uzyskania pozwolenia na budowę, to zapraszamy do kontaktu.