Pracownik układający izolację

Izolacja pozioma fundamentów

W zależności od warunków wodno-gruntowych należy dobrać odpowiednią izolację poziomą fundamentów. Rodzaj izolacji zależy również od typu zastosowanego fundamentu oraz liczby kondygnacji podziemnych lub ich braku.

Izolacja pozioma – co to właściwie jest?

Poziomą izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną stosujemy w każdym rodzaju budynku. Chroni ona przede wszystkim elementy poziome przed naporem wody gruntowej lub pionowe (zabezpiecza przed możliwością podciągania kapilarnego

Izolację poziomą stosujemy na takich elementach jak:

 • ławy fundamentowe (izolacja pod ścianą fundamentową)
 • stopy fundamentowe (izolacja na styku słupa i stopy fundamentowej)
 • ściany fundamentowe (izolacja pod ścianą parteru)
 • płyty fundamentowe (izolacja pod ścianą fundamentową lub ścianą parteru)
 • płyta podłogi parteru lub piwnicy tzw. chudziak (zabezpieczenie przed wodą gruntową oraz przed podciąganiem kapilarnym)

Materiały na izolacje poziome

Najczęściej do wykonywania izolacji poziomych stosuje się

 • papę termozgrzewalną
 • papę na lepiku
 • folię polietylenową
 • folię PCV
 • masy bitumiczne
 • masy mineralno-cementowe
Papa termozgrzewalna
Izolacja polimerowo-cementowa

Jako izolację przeciwwodną tzw. ciężką stosuje się najczęściej:

 • papy termozgrzewalne na osnowie z włókniny poliestrowej układane w dwóch warstwach
 • masy mineralno-cementowe modyfikowane polimerami – minimum dwie warstwy
 • membrany hydroizolacyjne z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P) o gr. 1,5-3 mm
 • powłoki powodujące krystalizację wewnątrz betonu

Brak izolacji poziomej – przykre konsekwencje

Jeżeli w budynku nie zastosuje się izolacji poziomej przeciwwilgociowej, może wystąpić zawilgocenie ścian oraz podłogi parteru lub piwnicy. W późniejszym etapie dochodzi do zagrzybienia ściany w wyniku długotrwałego zawilgocenia, co z kolei doprowadzić może do wykwitów ściennych, odpadania tynku, chorób układu oddechowego u mieszkańców oraz wielu innych problemów.

Pleśń na ścianie

Jak wykonać izolację poziomą?

Przede wszystkim hydroizolację, czy izolację przeciwwilgociową należy wykonać starannie i dokładnie z odpowiednimi zakładami. Należy zwrócić uwagę na podłoże, które powinno być suche, oczyszczone z elementów, które mogłyby przebić układaną izolację.

Izolację poziomą ław fundamentowych można ułożyć po kilku lub kilkunastu dniach od zakończenia betonowania ław –  w zależności od warunków atmosferycznych i okresu dojrzewania betonu. Izolacja ta ma chronić wymurowane na niej ściany fundamentowej przez podciąganiem wilgoci.

Izolację poziomą pod ścianą parteru (na wierzchu ścian fundamentowych) należy wykonać razem z izolacją podłogi na gruncie. Chudziak powinien być wylany pomiędzy ścianami fundamentowymi i licować z nimi górną powierzchnią, tak aby nie było między nimi żadnych uskoków. Izolowana powierzchnia powinna być całkowicie płaska, co zagwarantuje szczelność izolacji i zapobiegnie późniejszym przetarciom. Na wszelkie nierówności szczególnie narażona jest papa, która na nierównej powierzchni potrafi się przełamać. Przed ułożeniem właściwej izolacji należy zadbać o prawidłowe zagruntowanie ścian lub płyty np. roztworem asfaltowym modyfikowanym kauczukiem SBS.

Należy pamiętać, że izolujemy nie tylko ściany zewnętrzne, ale również wewnętrzne zarówno nośne jak i działowe. Tylko wtedy mamy pewność, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią.

Podsumowanie

Izolacja pozioma jest bardzo istotnym elementem budynku i należy zadbać o jej staranne wykonanie. Niedbałe wykonanie izolacji poziomej lub niewykonanie jej może prowadzić do zawilgocenia ścian fundamentowych oraz parteru, co w konsekwencji może spowodować zagrzybienie pomieszczeń oraz osłabienie konstrukcji budynku. 

Jeśli jesteś zainteresowany projektem budynku, w którym znajdziesz odpowiednie rozwiązania izolacyjne – napisz do nas :). Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się z nami, a na pewno razem współpracując, zaprojektujemy budynek, który spełnia wszelkie wymagania pod względem izolacyjności.