architekt

Dlaczego warto zdecydować się na projekt indywidualny domu?

Projekt indywidualny domu to wyjątkowe opracowanie, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestora. Jeśli nie znalazłeś w gotowych projektach swojego wymarzonego domu, a chciałbyś mieć coś unikalnego, indywidualny projekt jest doskonałym rozwiązaniem.

 

1. Dlaczego wybrać projekt indywidualny?

 • Brak Gotowych Rozwiązań: Jeśli nie znalazłeś w ofercie projektów typowych swojego wymarzonego domu, indywidualny projekt będzie dla Ciebie idealny.
 • Dopasowanie do Działki: Projekt uwzględnia specyfikę posiadanej działki. Architekt uwzględnia usytuowanie budynku względem stron świata. 
 • Współpraca z Architektem: Architekt pracuje z Tobą na każdym etapie, analizując różne rozwiązania i pomagając podjąć decyzje dotyczące materiałów, rozwiązań projektowych w zakresie wyglądu budynku oraz energooszczędności. 
architekci

2. Proces Wykonania Indywidualnego Projektu Domu

Tworzenie projektu indywidualnego domu to fascynujący proces, który wymaga bliskiej współpracy między inwestorem a projektantem. Oto kroki, które warto uwzględnić podczas tworzenia takiego projektu:

Spotkanie z architektem

 • Pierwszy etap to spotkanie z głównym architektem pracowni. W trakcie tego spotkania inwestor określa swoje potrzeby, upodobania, styl życia oraz szczegóły dotyczące funkcji domu i jego rozmieszczenia.
 • Wspólnie omawiacie technologię budowy, instalacje oraz inne istotne kwestie.
 • Na podstawie tych informacji sporządzana jest umowa, która zawiera zakres dokumentacji, terminy realizacji poszczególnych etapów oraz rozwiązania materiałowe i instalacyjne.

Wizyta na działce

 • Projektant odwiedza działkę, aby poznać kontekst obszaru, istniejącą zabudowę, relacje z nią, stronę świata, widoki i inne istotne elementy.
 • Wizyta w terenie pozwala poczuć „ducha” danego miejsca i dostosować projekt do jego specyfiki.

Koncepcja projektu:

 • Na podstawie zebranych informacji projektant przygotowuje koncepcję.
 • Ustalane są m.in. usytuowanie budynku na działce, bryła domu, rozmieszczenie pomieszczeń oraz inne aspekty.

Wspólne kształtowanie przestrzeni:

 • Projekt indywidualny daje dużą swobodę. Możecie razem kształtować przestrzeń i formę domu.
 • Współpraca z doświadczonym projektantem pozwoli zrealizować nawet najbardziej wyszukane pomysły.

Jakość i zaufanie:

 • Wybierając projektanta, zwróć uwagę na jakość opracowania dokumentacji projektowej, doświadczenie w branży oraz referencje.
 • Współpraca z profesjonalnym architektem przynosi najlepsze rezultaty.

Pamiętaj, że projekt indywidualny to wyjątkowa okazja do stworzenia domu, który idealnie odpowiada Twoim potrzebom i marzeniom.

architekci

3. Zakres Dokumentacji Projektu Indywidualnego

 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu: Opis techniczny uwzględniający zapisy i wymagania stawiane w MPZP lub Decyzji o warunkach zabudowy oraz plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych.

 • Projekt Architektoniczno-budowlany: Szczegółowy opis techniczny dotyczący rozwiązań architektonicznych, danych technicznych budynku, oraz materiałów. Rysunki architektoniczne – rzuty, przekroje, elewacje oraz detale.

 • Projekt techniczny konstrukcji: Zasadnicze informacje o konstrukcji budynku, podstawowe wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, rzuty konstrukcji oraz detale.

 • Projekt techniczny instalacji: Wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, gazowej. Opisuje rozmieszczenie urządzeń, przewodów, źródeł energii.

Wizualizacja domu #10
Projekt wykonany przez naszą pracownię

4. Koszt Projektu Indywidualnego

 • Indywidualny projekt domu jest opracowywany specjalnie dla Ciebie. Projektanci we współpracy z inwestorem muszą stworzyć projekt od zera, zatem jest to bardzo pracochłonne. Koszt projektu indywidualnego będzie zazwyczaj wyższy od projektu typowego, który można znaleźć w Internecie.
 • Cena opracowania zależy od zakresu prac i specyfikacji obiektu budowlanego, jego wymiarów, liczby kondygnacji, zastosowanej technologii budowy oraz przewidywanych instalacji w budynku.

5. Podsumowanie

Jeśli masz konkretne wymagania i marzenia dotyczące swojego domu, warto rozważyć indywidualny projekt. To szansa na stworzenie czegoś wyjątkowego, dopasowanego do ciebie i twojej rodziny.

Projekt indywidualny ma swoje zalety i wady. Jako inwestor, będziesz aktywnie uczestniczyć w procesie projektowania. Projekt indywidualny pozwala lepiej zagospodarować trudne działki budowlane i uwzględnić ich potencjał.

Pamiętaj, że każdy projekt inwestycyjny jest unikalny, dlatego warto korzystać z wytycznych i konsultować się z ekspertami, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.