Wykonujemy

Projekt budowlany i konstrukcyjny w Toruniu

Zrealizujemy dla Ciebie indywidualny projekt domu jednorodzinnego lub
wykonamy adaptację projektu gotowego

NASZA OFERTA

NASZA OFERTA

kierownik_budowy

KIEROWNIK BUDOWY ORAZ INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

 • kierowanie budową domów jednorodzinnych
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • sprawdzanie rozwiązań projektowych na budowie
 • koordynacja robót oraz konsultacje na budowie
 • sprawowanie nadzoru autorskiego 
Architekt

PROJEKTANT ARCHITEKTURY ORAZ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

 • adaptacje projektów gotowych
 • projekty indywidualne domów jednorodzinnych
 • projekty techniczne branży konstrukcyjnej
 • projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych, stalowych oraz drewnianych
 • opinie / ekspertyzy techniczne istniejących budynków
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • sprawdzanie rozwiązań projektowych na budowie
 • koordynacja robót oraz konsultacje na budowie

Sporządzimy dla Ciebie projekt budowlany i konstrukcyjny w Toruniu, wykonany zgodnie z zapisami prawa budowlanego oraz wymogami urzędowymi – poparty niezbędną dokumentacją, a także złożony przez architekta z odpowiednimi uprawnieniami.

Przygotowany projekt budowlany domu jednorodzinnego to dokument, na który składa się wysoka liczba planów, szkiców czy pozwoleń. Skompletowanie ich wraz z odpowiednimi informacjami warto zostawić specjalistom, którzy przygotują dla Ciebie profesjonalny projekt budowlany na podstawie dostarczonych oświadczeń – tyczących się szczegółowych informacji o rozłożeniu budynku, cechach działki, odległościach, dojazdach, przyłączach itp.

Ponadto w ramach projektu budowlanego domu jednorodzinnego wykonamy plan zagospodarowania działki zgodny z wymaganiami zawartymi w prawie budowlanym oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Specjaliści z Pracowni Projektowej Gorsky Design sporządzą dla Ciebie doskonały plan zagospodarowania działki, który pozwoli umieścić dom według Twojego uznania!

Zawartość projektu budowlanego

Projekt zagospodarowania działki obejmuje:

– opis techniczny;
– plan zagospodarowania działki.

Projekt architektoniczno-budowlany dotyczy:

– opisu technicznego;
– rysunków architektonicznych.

Projekt techniczny zawiera:

– opis techniczny;
– obliczenia statyczno-wytrzymałościowe;
– projekt branży sanitarnej;
– projekt branży elektrycznej;
– charakterystykę energetyczną budynku.

Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego

Wykonamy dla Ciebie projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego, który będzie zawierał szczegółową specyfikację, taką jak rzuty konstrukcji, cechy fundamentów, podzespoły więźby dachowej czy charakterystykę stropu, a także obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych – mowa przede wszystkim o ławach, ścianach, belkach stropowych, krokwiach dachowych itp. Omawiane czynności wykonamy także w przypadku tworzenia projektu domu szkieletowego.

Ponadto w ramach projektu konstrukcyjnego domu jednorodzinnego wykonamy optymalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych tak, aby spełniały one wymagania stanów granicznych nośności oraz użytkowalności, a przy tym były bezpieczne i ekonomiczne. Projektanci z naszej Pracowni Projektowej sporządzą dla Ciebie projekt dopasowany do Twoich potrzeb!

Wizualizacja domu #3
Wizualizacja domu #2
Wizualizacja domu jednorodzinnego #1

Projekt konstrukcyjny hali stalowej

– opis techniczny;
– obliczenia statyczno-wytrzymałościowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych;
– analiza MES połączeń elementów konstrukcyjnych;
– rysunki wykonawcze;
– ogólne zestawienie stali.

Rysunki warsztatowe

– rysunki warsztatowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych;
– detale połączeń;
– szczegółowe zestawienie stali kształtowej (profilowej);
– szczegółowe zestawienie łączników.

hala_25x50
hala_19x33,5
wiata_20x50

Zakres wykonywanych obliczeń

– obliczenia elementów stalowych np. podciągi, belki, kratownice, słupy itp.
– obliczenia elementów żelbetowych np. fundamenty, belki, podciągi, wieńce, płyty stropowe itp.
– obliczenia elementów drewnianych np. krokwie, płatwie, słupy, podciągi, wymiany itp. 
– obliczenia budynków szkieletowych drewnianych lub stalowych
– obliczenia elementów wydzielonych lub całych konstrukcji w 3D

Model domku szkieletowego
Model płyty fundamentowej
Model konstrukcji więźby dachowej

Obliczenia połączeń stalowych

Analiza połączeń w programie do obliczeń MES obejmuje:

– analizę naprężeń;
– analizę odkształceń plastycznych;
– analizę wytężenia łączników śrubowych;
– analizę zakotwienia w betonie;
– analizę nośności spoin.

Przykładowe połączenia będące przedmiotem analizy:

– okapowe ramy stalowej;
– kalenicowe ramy stalowej;
– stężenia z ryglem lub słupem;
– tężnika ze słupem lub dźwigarem;
– blachy podstawy z fundamentem.

oparcie kratownicy naprezenia
oparcie kratownicy odksztalcenia
oparcie kratownicy

Zakres adaptacji projektu

– przystosowanie fundamentów obiektu do warunków panujących na działce
– zaprojektowanie usytuowania budynku zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
– określenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego
– plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych
– wprowadzenie zmian w projekcie np. długości lub szerokości budynku, kąta nachylenia dachu, rodzaju stropu, wymiarów okien itp.

adaptacja_parter
adaptacja_przekroj_a
adaptacja_mapa

Zajmujemy się załatwianiem wszelkich formalności związanych z pozwoleniem na budowę oraz samą budową

Uzyskamy w Twoim imieniu:
– mapę do celów projektowych wykonaną przez uprawnionego geodetę,
– opinię geotechniczną wykonaną przez uprawnionego geologa,
– inne uzgodnienia, jeśli wymagane są przepisami prawa budowlanego lub odrębnymi np. zezwolenie na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej itp.,
– zaświadczenie o pochodzeniu i potwierdzeniu klasy bonitacyjnej gleby uzyskane od klasyfikatora gleb,
Dodatkowo:
– złożymy wniosek o pozwolenie na budowę Twojego domu,
– zajmiemy się kierowaniem budową oraz nadzorem nad wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym

Przekrój geotechniczny
Wniosek o pozwolenie na budowę #2
Dziennik budowy #2