Blog

prace_ziemne

Dlaczego warto wykonać badania geotechniczne przed zakupem działki?

Badania gruntu stanowią podstawę do zaprojektowania fundamentów budynku. Podczas projektowania fundamentów przejmujemy parametry wyznaczone przed geologa podczas padań polowych. Bez takich badań tak naprawdę nie powinno się projektować fundamentów. Jednakże projektanci przy braku badań podłoża gruntowego muszą przyjąć jakieś założenia dotyczące gruntu na danej nieruchomości. Prowadzi to przeważnie do dużego zaniżania nośności gruntu pod fundamentem. […]

Dlaczego warto wykonać badania geotechniczne przed zakupem działki? Read More »

wełna_mineralna

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych WT 2021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) wprowadziło zaostrzenie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. W broszurach i konspektach projektów gotowych pojawia się

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych WT 2021 Read More »

projekt_budowlany

Co zawiera projekt budowlany?

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w 2020 r. przyniosła zmiany w zakresie formy projektu budowlanego. Aktualne przepisy mówią o podziale projektu budowlanego na trzy części: – projekt zagospodarowania działki lub terenu – projekt architektoniczno-budowlany – projekt techniczny Projekt budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę Zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego do

Co zawiera projekt budowlany? Read More »

PROJEKT_GOTOWY

Od czego zacząć poszukiwania idealnego projektu domu?

W pierwszej kolejności każdy planujący budowę domu powinien mieć działkę, na której posadowi budynek. W zależności od lokalizacji należy sprawdzić, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania terenu, jeżeli nie posiada MPZT, należy wystąpić o warunki zabudowy. Ograniczenia dotyczące budowy domu na działce W wymienionych dokumentach zawarte są ograniczenia dotyczące budowy domu na działce. Przed

Od czego zacząć poszukiwania idealnego projektu domu? Read More »

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Jakie dokumenty wymagane są przed rozpoczęciem współpracy z architektem?

Przed rozpoczęciem współpracy z architektem należy uzyskać szereg dokumentów oraz uzgodnień czy pozwoleń. Cały proces może zająć nawet rok, dlatego poniżej przedstawimy listę którą dokumentów, którymi trzeba się zainteresować już na etapie kupna działki przed opracowaniem indywidualnego projektu domu lub wykonaniem adaptacji projektu.  Wymagane dokumenty, które pozwolą na opracowanie dokumentacji w naszym biurze projektowym W

Jakie dokumenty wymagane są przed rozpoczęciem współpracy z architektem? Read More »

architekt

Czym jest adaptacja projektu gotowego i kto się nią zajmuje?

Adaptacja projektu gotowego polega na przystosowaniu zakupionego projektu budynku mieszkalnego lub przemysłowego, do specyficznych warunków panujących na działce przeznaczonej pod budowę danej inwestycji. Praktyka ta ma na celu uwzględnienie takich zmiennych jak np. ukształtowanie terenu, miejsca występowania silnych wiatrów oraz opadów śniegu zimą, czy też pożądane ułożenie względem stron świata, wód gruntowych lub też umiejscowienie

Czym jest adaptacja projektu gotowego i kto się nią zajmuje? Read More »