Author name: kamilgorski_admin

Z czego wybudować dom? Jakie materiały zastosować?

Decyzja o wyborze odpowiedniego materiału do budowy konstrukcji ścian domu jest uzależniona od szeregu istotnych aspektów, w tym od panujących warunków klimatycznych w regionie, dostępnego budżetu, indywidualnych upodobań estetycznych oraz od oczekiwań związanych z efektywnością energetyczną i długowiecznością budynku. W dalszej części artykułu zaprezentowano wybór najczęściej wykorzystywanych materiałów budowlanych, które są stosowane w procesie wznoszenia […]

Z czego wybudować dom? Jakie materiały zastosować? Read More »

architekt

Dlaczego warto zdecydować się na projekt indywidualny domu?

Projekt indywidualny domu to wyjątkowe opracowanie, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestora. Jeśli nie znalazłeś w gotowych projektach swojego wymarzonego domu, a chciałbyś mieć coś unikalnego, indywidualny projekt jest doskonałym rozwiązaniem.   1. Dlaczego wybrać projekt indywidualny? Brak Gotowych Rozwiązań: Jeśli nie znalazłeś w ofercie projektów typowych swojego wymarzonego domu, indywidualny projekt będzie

Dlaczego warto zdecydować się na projekt indywidualny domu? Read More »

decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o Warunkach Zabudowy

Decyzja o Warunkach Zabudowy to jeden z najistotniejszych dokumentów w procesie inwestycyjnym, szczególnie gdy na terenie inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli na danym terenie nie ma ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sposób zagospodarowania terenu oraz warunków jego zabudowy określony zostaje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Czym Jest Decyzja o Warunkach Zabudowy? To instrument planowania

Decyzja o Warunkach Zabudowy Read More »

dwuteownik stalowy

Projektowanie konstrukcji stalowych

Projektowanie konstrukcji stalowych to kluczowy etap w tworzeniu solidnych i bezpiecznych budynków oraz infrastruktury. Oto kilka kroków, które warto uwzględnić w procesie projektowania: Przygotowanie modelu w programie do obliczeń Tworzenie geometrycznego modelu konstrukcji Model geometryczny jest zwykle budowany interaktywnie w preprocesorze programu MES (Metoda Elementów Skończonych) i stanowi podstawę dla dalszych obliczeń. W tym środowisku użytkownik

Projektowanie konstrukcji stalowych Read More »

zdjęcie przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Od 9 sierpnia 2022 roku obowiązują istotne zmiany przepisów dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce. Te zmiany dotyczą około 300 tysięcy właścicieli takich oczyszczalni, podmiotów wywożących nieczystości ciekłe oraz 2477 gmin1. Oto  Najważniejsze informacje 1. Definicja nieczystości ciekłych: W nowelizacji definicji art. 2 Ustawy o Czystości i Ochronie Zasobów Wód (UCZIP) rozszerzono zakres pojęcia “nieczystości

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Read More »

Pracownik układający izolację

Izolacja pozioma fundamentów

W zależności od warunków wodno-gruntowych należy dobrać odpowiednią izolację poziomą fundamentów. Rodzaj izolacji zależy również od typu zastosowanego fundamentu oraz liczby kondygnacji podziemnych lub ich braku. Izolacja pozioma – co to właściwie jest? Poziomą izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną stosujemy w każdym rodzaju budynku. Chroni ona przede wszystkim elementy poziome przed naporem wody gruntowej lub pionowe

Izolacja pozioma fundamentów Read More »

dom_szkieletowy

Domy szkieletowe drewniane

Budownictwo drewniane staje się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Drewno jest materiałem przede wszystkim ekologicznym, bezpiecznym dla zdrowia, charakteryzującym się wysoką wytrzymałością oraz łatwym w obróbce.  Jakie drewno nadaje się do budowy domu? Podczas budowy domu drewnianego należy zadbać przede wszystkim o właściwy budulec. Właściwa klasa drewna oraz parametry wilgotnościowe zapewnią całej konstrukcji trwałość. Najczęściej

Domy szkieletowe drewniane Read More »

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna czy rekuperacja

Każdy budynek powinien posiadać odpowiednio zaprojektowaną wentylację. W domach jednorodzinnych obecnie stosuje się zazwyczaj wentylację grawitacyjną lub mechaniczną z odzyskiem ciepła.  Wentylacja grawitacyjna Wentylacja grawitacyjna jest najprostszym rodzajem wymiany powietrza w budynku. Powietrze wymieniane jest za pomocą pionowych kanałów wentylacyjnych, które odprowadzają powietrze zużyte na zewnątrz budynku. Świeże powietrze nawiewane jest poprzez uchylenie okna, za

Wentylacja grawitacyjna czy rekuperacja Read More »

prace_ziemne

Dlaczego warto wykonać badania geotechniczne przed zakupem działki?

Badania gruntu stanowią podstawę do zaprojektowania fundamentów budynku. Podczas projektowania fundamentów przejmujemy parametry wyznaczone przed geologa podczas padań polowych. Bez takich badań tak naprawdę nie powinno się projektować fundamentów. Jednakże projektanci przy braku badań podłoża gruntowego muszą przyjąć jakieś założenia dotyczące gruntu na danej nieruchomości. Prowadzi to przeważnie do dużego zaniżania nośności gruntu pod fundamentem.

Dlaczego warto wykonać badania geotechniczne przed zakupem działki? Read More »

wełna_mineralna

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych WT 2021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) wprowadziło zaostrzenie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. W broszurach i konspektach projektów gotowych pojawia się

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych WT 2021 Read More »