wełna_mineralna

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych WT 2021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) wprowadziło zaostrzenie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. W broszurach i konspektach projektów gotowych pojawia się […]

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych WT 2021 Read More »